card
Төслийн зорилго

Төслийн зорилго

Оюутан, залуучуудын дунд нийгмийн эгэх хариуцлагын /Social Accountability/ талаарх мэдлэг мэдээллийг түгээх, төрийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад хариуцлагатай хандах, өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, хамгаалах, бүтээлчээр болон шүүмжлэлтэй сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх зорилготой.

Хамрах хүрээ

 • Улаанбаатар хот: МУИС, СЭЗИС, ХУИС, ХААИС, ШУТИС
 • Ховд аймаг: Ховд Их Сургууль
 • Дорнод аймаг: Дорнод Их Сургууль
 • Дархан-Уул аймаг: Мандах Их Сургууль, ХААИС, ХУИС
 • Орхон аймаг: МУИС- Эрдэнэт Сургууль
 • Хөвсгөл аймаг: Далайван Дээд Сургууль

Товч мэдээлэл

 • Санхүүжүүлэгч: Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг, Дэлхийн Банк
 • Хэрэгжүүлэгч: МЭЗШСТөв
 • Төсөл хэрэгжүүлсэн он: 2018, 2019, 2020

2019-2020 хичээлийн жилд зохиогдсон арга хэмжээнүүд:

ЦУВРАЛ УУЛЗАЛТУУД:

Нийгмийн эгэх хариуцлагын ойлголтыг олон нийтэд таниулах зорилгоор Улаанбаатар хотын 10, орон нутгийн 8 их дээд сургуулийн нийт 1000 орчим оюутан залууст SAY 2019-2020 танилцуулах уулзалтыг зохион байгуулан оюутнуудыг төслийн уралдаанд оролцохыг уриалав.

SAY HACKATHON:

Оюутан, залуус өөрсдөд нь тулгамдаж буй эрүүл мэндийн салбартай холбоотой асуудлаа тодорхойлж, гардан шийдвэрлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нийгмийн эгэх хариуцлагын санаачлагын төсөл хэрэгжүүлэх уралдааныг Улаанбаатар хот болон Дархан-Уул, Орхон, Ховд, Дорнод аймгуудад зохион байгуулсан бөгөөд төслийн уралдаанд нийт 108 багийн 300 гаруй оюутан, залуус оролцож шилдэг 12 төслийн баг шалгарсан.

ТӨСЛИЙН УРАЛДААН:

Нийт оюутнуудын төлөөлөл болсон 12 төслийн баг өөрсдөд нь тулгамдаж буй дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхээр 5 сарын хугацаанд сургуулийн захиргаа, орон нутгийн болон салбарын удирдлагууд, оюутан залуустай хамтран ажиллаж төслөө амжилттай хэрэгжүүлсэн.

ШИЛДЭГ ТӨСӨЛ ШАЛГАРУУЛАХ:

2020 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр төслийн хаалтын нэгдсэн арга хэмжээг онлайнаар зохион байгуулав. Үүнд: Төслийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангалттай биелүүлж, орон нутгийн удирдлагын болон сургуулийн дэмжлэгийг авч чадсан шилдгийн шилдэг 2 төсөл, болон өнгөрсөн хугацаанд багаа дэмжиж ажилсан 1 чиглүүлэгч багшаа тодруулав.

2018-2019 хичээлийн жилд зохиогдсон арга хэмжээнүүд

ЦУВРАЛ ЛЕКЦҮҮД:

Улаанбаатар хотын 5, Орон нутгийн 6 их, дээд сургууль дээр нийт 11 удаагийн олон нийтэд зориулсан нээлттэй лекцийг зохион байгуулж 1000 гаруй оюутан залуусыг хамруулав.

ПАРЛАМЕНТЫН МЭТГЭЛЦЭЭН:

Их, дээд сургуулиуд дээр нийт 7 удаагийн парламентын мэтгэлцээнийг улс төр, нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлуудын сэдвээр зохион байгуулж сургуулийн аваргуудыг тодруулав.

ЭССЕ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН:

"Засгийн газрын бодлого төлөвлөлт үр дүнтэй, хэрэгжилт ил тод, сайн байхад залуус бидний оролцоо" сэдэвтэй эссе бичлэгийн уралдааныг 18-25 насны оюутан залуусын дунд улс орон даяар зарлаж, ирсэн материалуудаас шилдэг 10 эссег шалгаруулав.

УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ

2018 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр төслийн хаалтын нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулав. Үүнд: Сургуулиудын аваргуудын дунд мэтгэлцээн зохион байгуулж улсын хэмжээний аварга шалгаруулав. Улаанбаатар хотоос 5, орон нутгаас 4 баг оролцов. Шилдэг 10 эссег нэгдсэн байдлаар хэлэлцүүлэн шилдэг 3 байрыг тодруулав. Улаанбаатар хотоос 9, орон нутгаас 1 илтгэгч оролцов.

Төслийг дэмжих

Дансны мэдээлэл:

 • Голомт банк: 1415101794
 • Нэр: "Монголын Эдийн Засгийн

          Шинжилгээ Судалгааны Төв" ТББ

 

Зургийн цомог