card
Г. Бумчимэг: Эдийн засаг дахь гол хүндрэлүүд ирэх оноос тохиож болзошгүй

Г. Бумчимэг: Эдийн засаг дахь гол хүндрэлүүд ирэх оноос тохиож болзошгүй

Монголын эдийн засгийн шинжилгээ судалгааны төвийн захирал Г.Бумчимэгтэй ярилцлаа. Тэрбээр Монголбанкинд эдийн засгийн төсөөллийн судалгаан дээр 10 гаруй жил ажилласан, Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк зэрэг олон улсын байгууллагуудад зөвлөж байсан юм.

Дэлгэрэнгүй
Зээл хадгаламжийн хүү сүүлийн 16 жилд

Зээл хадгаламжийн хүү сүүлийн 16 жилд

Сүүлийн 16 жилийн хугацаанд зээлийн хүү хамгийн өндөртөө 2001 онд 37.4%, хамгийн багадаа 2011 онд 16.6%-д хүрчээ. Харин хадгаламжийн хүү хамгийн өндөр нь 2000 онд 16.8%, хамгийн бага нь 2011 онд 10.5% байв. 2015 оны байдлаар зээлийн хүү 19.6%, хадгаламжийн хүү 13.0% байна.

Дэлгэрэнгүй
Урсгал тэнцлийн алдагдал

Урсгал тэнцлийн алдагдал

Монгол улсын хувьд урсгал тэнцэл сүүлийн жилүүдэд дараалан алдагдалтай гарсан (Зураг 1). Тухайлбал, 2011 оны байдлаар урсгал тэнцлийн алдагдал 2.8 сая ам.доллар буюу ДНБ-ий 26.5 хувьтай тэнцэж байсан бол 2016 онд 0.7 сая ам.доллар буюу ДНБ-ий 6.3 хувьтай тэнцэж, олон жил тасралтгүй алдагдалтай гарсаар иржээ.

Дэлгэрэнгүй
Г. Бумчимэг: Эдийн засаг төсөөлж байснаас илүү төлөвтэй байна

Г. Бумчимэг: Эдийн засаг төсөөлж байснаас илүү төлөвтэй байна

Монголын эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төвийн гүйцэтгэх захирал Г.Бумчимэгтэй ярилцлаа.

Дэлгэрэнгүй

"Нийгмийн эгэх хариуцлага - Залуусын оролцоо" төсөл амжилттай хэрэгжиж дууслаа

Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг, Дэлхийн Банкнаас Монгол Улсын 10 аймаг, Улаанбаатар хотын 3 дүүрэгт хэрэгжүүлж буй үндэсний болон орон нутгийн түвшинд илүү ил тод, хариуцлагатай, үр дүнтэй төрийн үйлчилгээг бий болгох зорилготой Монгол улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн (МУНЭХБТ) хүрээнд Монголын Эдийн Засгийн Шинжилгээ Судалгааны Төв ТББ нь “Нийгмийн эгэх хариуцлага- Залуусын оролцоо” төслийг 2018 оны 12 сараас эхлэн 6 сарын туршид хэрэгжүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй