card
/

Мэдээ, мэдээлэл

Нийгмийн эгэх хариуцлага- Залуусын оролцоо төсөл

Төсөл нь оюутан, залуучуудын дунд нийгмийн эгэх хариуцлагын /Social Accountability/ талаарх мэдлэг мэдээллийг түгээх, төрийн бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл явцад хариуцлагатай хандах, өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, хамгаалах, бүтээлчээр болон шүүмжлэлтэй сэтгэх, бодох чадварыг хөгжүүлэх зорилготой нийгмийн сайн сайхны төлөө төсөл юм.

 

 

Цааш үзэх

Үйлчилгээ